spryskać

Trzymająć butelką w pozycji [pionowej spryskać powierzchnię.