dezynfekcja urządzeń elektronicznych

Urządzenie elektroniczne należy dezynfekować