Ze zmianami formularz reklamacyjny BeFrendi – kupujący niebędący konsumentem jak i przedsiębiorcą na prawach konsumenta